Ngày 24/01/2022 15:35

10 Sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Yên Bái năm 2021

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp phù hợp, cùng phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, thành phố Yên Bái đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, quốc phòng - an ninh...; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng khởi sắc. Dưới đây là 10 Sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Yên Bái năm 2021. Xin giới thiệu cùng độc giả:

 1. Lần đầu tiên Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 về “xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái, giai đoạn 2021-2030”, tạo nền tảng, động lực quan trọng để thúc đẩy thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%, tỷ lệ trúng cử đạt từ 85,3% trở lên; được đánh giá là cuộc bầu cử thành công nhất trên địa bàn thành phố Yên Bái từ trước đến nay.

3. Kiểm soát, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe của Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

4. Hoàn thành xuất sắc và toàn diện 33/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, được Tỉnh ủy xếp đứng trong nhóm dẫn đầu khối huyện thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy.

5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả xuất sắc, cao nhất từ trước đến nay 759 tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán tỉnh giao; được UBND tỉnh xếp đứng trong nhóm dẫn đầu thực hiện thu ngân sách năm 2021 của khối huyện.

6. Ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đầu tiên của tỉnh và Thẻ điện tử công chức, viên chức thành phố, tạo tiền đề, nền tảng để từng bước xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh.

7. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư và có sự thay đổi đột phá, với nhiều công trình, dự án đồng bộ, kết nối  vùng, tạo diện mạo và không gian đô thị ngày càng hiện đại, bền vững.

8. Giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, tỷ lệ giảm nghèo đạt 0,31%, vượt 55% kế hoạch tỉnh giao; là địa phương đầu tiên trong tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng thoát nghèo.

9. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 66,8%, vượt 6,2% kế hoạch tỉnh giao, dẫn đầu trong các huyện, thị xã, thành phố, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” trên địa bàn thành phố Yên Bái.

10. Tháng 12 năm 2021, thành phố Yên Bái vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhì, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020.

Ban Biên tập

Các tin khác