Ngày 05/07/2022 10:38

Phường Minh Tân: Thành lập mới 11 tổ hợp tác và doanh nghiệp

Phường Minh Tân đang chú trọng vận động, hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh có đủ điều kiện phát triển thành các tổ hợp tác hoặc thành lập mới doanh nghiệp.

 Đoàn viên thanh niên phường Minh Tân ra quân tuyên truyền về chuyển đổi số.

Theo đó, phường Minh Tân đang tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025. Đồng thời quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần tham gia phát triển kinh tế. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cũng như người dân thành lập doanh nghiệp mới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phường Minh Tân đã tiến hành thành lập mới 11 tổ hợp tác và doanh nghiệp. Trong đó thành lập mới 04 tổ hợp tác, bằng 200% kế hoạch năm; thành lập mới 7 doanh nghiệp, bằng 44% kế hoạch năm. Đồng thời vận động thành công 02 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian tới, phường Minh Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thương mại điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác phối hợp VNPT, ngân hàng Vietcombank và các ngân hàng thương mại trên địa bàn khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, như tạo tài khoản, mã QR; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; khuyến khích thành lập mới 11 doanh nghiệp, duy trì, đảm bảo hiệu quả hoạt động sau thành lập tổ hợp tác./.

Thanh Nghị (Trung tâm TT & VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác