Ngày 30/11/2022 08:41

Công ty Cổ phần cấp nước và Xây dựng Yên Bái tích cực tham gia chuyển đổi số

Xác định mục tiêu chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, Công ty Cổ phần cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện đổi mới chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc, thực hiện các hoạt động chuyên môn trên nền tảng số, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái.

 

Chi đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái giúp người dân cài đặt, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đặt ra mục tiêu phấn đấu trên 50% khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để thực hiện mục tiêu này, Ban giám đốc Công ty đã giao cho Chi đoàn thanh niên Công ty  phối hợp với các Chi đoàn trong Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, triển khai về việc thực hiện tuyên truyền khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, qua việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ thanh toán tại các điểm thu tiền nước. Phối hợp với các Chi đoàn thanh niên trong Đoàn Khối triển khai cài đặt các ứng dụng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt và ứng dụng “Nước sạch” của đơn vị, giúp khách hàng thanh toán và tra cứu thông tin dễ dàng về tình hình sử dụng nước sạch. Chị Đặng Thái Hiền - Bí thư Chi đoàn, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cho biết: Trong thời gian qua, Chi đoàn thanh niên Công ty đã phối hợp với các chi đoàn ngân hàng trong đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức các chương trình thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt với nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt cho khách hàng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên các thiết bị di động tại các điểm thu tiền nước tại công ty.

Thông qua việc tăng cường sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên các cán bộ công nhân viên trong Công ty có kiến thức về công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích của chuyển đổi số. Với các chương trình nhưtham gia hỗ trợ chương trình “Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số” tại phường Hợp Minh, xã Tân Thịnh. Tham gia gian hàng Chuyển đổi số tại phường Nguyễn Phúc, Nam Cường, Yên Ninh và phường Đồng Tâm, Yên Thịnh... Nhờ đó đến nay số khách hàng thanh toán tiền nước bằng chuyển khoản chiếm 53% trong tổng số khách hàng sử dụng nước, tăng 14% so với đầu năm. Bà Dương Thị Phái, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc nói: Tôi thấy việc thanh toán tiền nước qua tài khoản rất tiện ích. Vì vậy, ngay sau khi Công ty cấp nước triển khai thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt, gia đình tôi đã tham gia ngay.

Công ty đã áp dụng sử dụng hệ thống số hóa văn phòng điện tử.

Đến nay hoạt động ứng dụng chuyển đổi số được áp dụng sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty. Trong đó 100% cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số.100% đảng viên cài đặt ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử”. Ứng dụng Văn phòng điện tử, hợp đồng điện tử đi vào hoạt động tương đối ổn định, tăng cường công tác quản lý và sản xuất kinh doanh qua việc ứng dụng các phần mềm quản lý  khách hàng, hệ thống tuyến mạng. Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt được cấp chữ ký số thực hiện số hóa văn bản giấy tờ tại doanh nghiệp và khách hàng. Thực hiện ký 335 hợp đồng điện tử với 100% khách hàng lắp đặt mới kể từ ngày 01/7/2022. Số hóa toàn bộ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp. 100% khách hàng là đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Số lượng khách hàng cài đặt và truy cập ứng dụng “Nước sạch ” để tra cứu quá trình sử dụng nước tăng 1.130 hộ so với đầu năm. Ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý CITYWORK, SCADA vào quá trình quản lý sản xuất kinh doanh như: quản lý khách hàng, hệ thống mạng lưới cấp nước và điều hành sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái trao đổi: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc thu tiền nước không dùng tiền mặt, phấn đấu đến năm 2023 có 70% khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Sử dụng hệ thống số hóa văn phòng điện tử; sử dụng hệ thống mạng lưới SCADA để biết toàn bộ lưu lượng áp lực trên tuyến mạng của từng khu vực, để cung cấp nước đảm bảo tốt hơn. Bên cạnh đó, hệ thống bơm tại trạm 1, trạm 2, chúng tôi sẽ thực hiện việc giám sát toàn bộ, quản lý hệ thống và điều hành sản xuất.

Thời gian tới, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; phối hợp đồng bộ với các xã, phường của thành phố Yên Bái tuyên truyền tới người dân về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tăng tỷ lệ người dân thanh toán tiền nước qua tài khoản. Cùng với đó, Công ty cũng tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025, định  hướng đến năm 2030.

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác