Ngày 08/12/2022 00:00

UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Chiều ngày 7/12/2022, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2022.

  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị

Trong 11 tháng năm 2022, thành phố duy trì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%; doanh thu bán buôn tăng 16%; Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 52,5%; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 9,8%... Thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng/người/năm, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2021.

Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Kế hoạch hành động số 99-KH/TU của Thành ủy. Trong đó, đã có 61/72 chỉ tiêu đã đạt và vượt; 08 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch; 02 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện đánh giá. Hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được từng bước đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II.  

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ gia đình hạnh phúc năm 2022 đạt 96,94%, vượt 6,94% so với kế hoạch; Tỷ lệ thôn, tổ dân phố hạnh phúc đạt 85,83%. Chỉ số hạnh phúc năm 2022 đạt 72,7%, vượt 2,7% so với kế hoạch, tăng 5,9% so với năm 2021. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện trong tháng cuối năm 2022. Trong đó, các nội dung được tập trung thảo luận đó là công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo TTATGT, TTĐT trong dịp cuối năm. Việc chăm lo cho nhân dân đặc biệt là những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Công tác thu Ngân sách phấn đấu đạt số thu ngân sách cả năm 810 tỷ đồng, bằng 105,2% chỉ tiêu kế hoạch. Triển khai đồng bộ, quyết liệt kế hoạch giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công và các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tập trung quyết liệt cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số; phát triển nền kinh tế số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng xã hội số.

Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 theo dự thảo kế hoạch của tỉnh. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm) - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI.

Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; tham gia ý kiến với Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ; tham gia ý kiến với Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch./.

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác