Ngày 20/11/2023 15:35

Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI nhiệm kỳ 2021- 2026 họp kỳ thứ 12 (chuyên đề)

Sáng ngày 20/11/2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa XXI nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 12 (chuyên đề). Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng đông đủ các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái; nghe báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái; thông qua Dự thảo Nghị Quyết của HĐND thành phố Yên Bái thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố về Nghị Quyết của HĐND thành phố thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái.

Chủ tọa Kỳ họp

Trong khuôn khổ thời gian kỳ họp, với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan tâm quy hoạch trụ sở các cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập, ưu tiên quy hoạch các công trình phúc lợi công cộng trong địa bàn các khu dân cư....

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trí tuệ, 100% đại biểu HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) đã thông qua Nghị Quyết kỳ họp với những nội dung cụ thể, thiết thực, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  ở thành phố Yên Bái theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Thu Hồng - Đức Hiệp (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác