Ngày 04/12/2023 10:33

Thành phố Yên Bái triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất

Để đảm bảo thi hành nghiêm túc Quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái vừa triển khai phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công trình Qũy đất dân cư thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh. Dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Tạ Ngọc Hoa – Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 Quang cảnh Hội nghị

Phương án cưỡng chế lần này áp dụng cho 6 hộ có đất trong diện thu hồi tại thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh. Lý do cưỡng chế do các hộ trên không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố. Mặc dù Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cùng với Ủy ban MTTQ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Tân Thịnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục theo quy định nhưng các hộ gia đình khong tự nguyện bàn giao đất.

Đại diện thôn Lương Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Theo phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công trình Qũy đất dân cư thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh xác định phạm vi, lực lượng, thời gian tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Ngay sau Hội nghị triển khai Phương án, các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái tiếp tục phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Tân Thịnh, địa bàn các hộ dân cư trú tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện bàn giao diện tích đất trong diện thu hồi để đảm bảo tiến độ thi công công trình.

Thanh Nghị (Trung tâm TT & VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác