Ngày 07/03/2023 15:47

Gìn giữ, phát huy, đưa giá trị áo dài trở thành Di sản văn hóa Việt Nam

Thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”, kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2023, thành phố Yên Bái đang phát động nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố đặc biệt là hội viên Hội LHPN tích cực tham gia.

  

Cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy - Trung tâm Chính trị thành phố hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam - Ảnh Đức Minh

"Tuần lễ Áo dài" được diễn ra từ ngày 01/3 đến 08/3/2023, hưởng ứng hoạt động này, các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến các xã, phường đã phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

 

Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Đồng Tâm hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam

 

Nữ cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Các nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động đồng loạt mặc áo dài vào ngày 6/3/2023 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi làm việc, nơi sinh sống. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quảng bá trước trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, thông qua các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị.

 

Nữ viên chức Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam

Không chỉ các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại phòng, ban, đơn vị thành phố tham gia tích cực, hoạt động cũng lan tỏa ở các cấp hội phụ nữ thành phố với nhiều hoạt động hưởng ứng đa dạng, thiết thực như mặc áo dài truyền thống trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Quốc tế phụ nữ 8/3; mặc áo dài biểu diễn dân vũ; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi trình diễn áo dài truyền thống... Qua đó, khẳng định, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ cũng như giá trị truyền thống của tà áo dài Việt Nam. Góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy, đưa giá trị áo dài trở thành Di sản văn hóa Việt Nam.

Nữ viên chức Trung tâm TT&VH cùng nữ cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Yên Bái duyên dáng trong tà áo dài

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác