Ngày 17/01/2024 11:00

Phường Nguyễn Thái Học triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn”, Nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học đã tự trang bị thùng rác phân loại chất thải sinh hoạt tại gia đình để bắt đầu thực hiện từ ngày 20/01/2024 theo chỉ đạo của thành phố Yên Bái.

 

Các hộ dân trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học tự giác trang bị thùng rác phân loại chất thải sinh hoạt tại gia đình

Hiện tại phường Nguyễn Thái Học đang phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn phường. Để nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn trong việc thực hiện thu gom rác thải tại nguồn, phường Nguyễn Thái Học đã phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của phường, hệ thống zalo của các tổ dân phố. 100% tổ dân phố trên địa bàn cũng đã tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân về chủ trương, lợi ích của việc phân loại chất thải tại nguồn. Thành lập các đoàn trực tiếp đến từng hộ dân vận động tuyên truyền mỗi hộ gia đình tự trang bị 02 thùng chứa chất thải sinh hoạt với dung tích tối thiểu 20 lít/thùng (01 thùng màu xanh, 01 thùng màu vàng); tuyên truyền về các quy định về xử lý vi phạm phân loại rác tại nguồn.

Việc phân loại xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn sẽ góp phần đảm bảo phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng lộ trình tại Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020. Qua đó nâng cao ý thức của mọi tầng lớp Nhân dân đối với việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nâng cao sự hài lòng về môi trường sống và chỉ số hạnh phúc của người dân. Nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ, giữ gìn môi trường “Xanh –Sạch – Đẹp”, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, văn minh, hạnh phúc; góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Hồng Thắm – Cán bộ phường Nguyễn Thái Học

Các tin khác