Ngày 06/12/2023 14:42

Trung tâm Chính trị hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III - năm 2023

Từ ngày 29/11/2023 đến 04/12/2023, Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III - năm 2023 cho 55 học viên đến từ 17 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố.

 Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III - năm 2023

Trong thời gian tham gia học tập, lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III - năm 2023 đã hoàn thành nội dung, chương trình. Trên cơ sở chương trình khung giáo trình, các học viên đã được truyền đạt 05 chuyên đề theo quy định gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu khai giảng lớp học

Các giảng viên đã vận dụng truyền đạt kiến thức cho các học viên theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn, nhất là việc kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối và kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị... của Đảng. Tăng cường trang bị kiến thức, giúp học viên tăng thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà Đảng, Bác và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trao phần thưởng cho 06 học viên đạt thành tích xuất sác trong học tập

Với tinh thần nỗ lực trong học tập, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 06 học viên được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp, 23 học viên đạt danh hiệu học viên tiên tiến.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Thông qua lớp học này, các học viên đã nâng cao một bước về nhận thức, tư tưởng, lý luận chính trị, nắm đước các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vũ Hà (Trung tâm TT và Vh thành phố Yên Bái)

Các tin khác