Ngày 12/04/2024 16:00

Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố ký kết Quy chế phối hợp liên ngành

Nằm trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, sáng ngày 12/4, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động kiểm sát công tác thi hành án dân sự. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo 2 đơn vị và các kiểm sát viên, chấp hành viên của 2 đơn vị.

 Toàn cảnh buổi ký kết giữa 2 đơn vị

Với chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị và những quy định pháp luật, Quy chế phối hợp liên ngành giữa 2 đơn vị được xây dựng trên 23 nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung phối hợp trong công tác ra quyết định thi hành án và gửi các quyết định về thi hành án dân sự; Phối hợp trong việc tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án dân sự, hành chính; Phối hợp trong việc ủy thác thi hành án dân sự; trong thủ tục xác minh điều kiện thi hành án; Phối hợp trong việc xem xét điều kiện đình chỉ thi hành án; trong xử lý tài sản sung công, tiêu hủy tang vật, tài sản; Phối hợp trong việc kiểm sát trực tiếp; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; Phối hợp trong giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án dân sự, hành chính...

Lãnh đạo Chi cục Thi hánh án dân sự thành phố phát biểu tại chương trình

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trong quy chế phối hợp liên ngành, 2 đơn vị cũng đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tiếp tục tập trung phối hợp triển khai trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất thường xuyên tăng cường trao đổi, thông tin để tổ chức chỉ đạo rà soát, theo dõi việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ; góp phần đảm bảo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật; đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Viện kiểm sát Nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố ký kết Quy chế phối hợp liên ngành

Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong hoạt động kiểm sát công tác thi hành án dân sự; Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; chủ động tich cực, kịp thời, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, trách nhiệm trong xử lý giải quyết các vấn đề liên quan. Từ đó, góp phần đảm bảo và giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thống nhất chương trình nội dung trao đổi trong Quy chế phối hợp liên ngành giữa 2 đơn vị có sự chứng giám của các cán bộ 2 đơn vị

Lê Hương - Đức Hiệp (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác